• 2
  • 3
  • 1(1)
  • உயர் நம்பகத்தன்மை 3535 UVC LED விளக்கு

    உயர் நம்பகத்தன்மை 3535 UVC LED விளக்கு

    தயாரிப்பு விளக்கம் இந்த 3535 LED லைட் சோர்ஸ் என்பது உயர் செயல்திறன் ஆற்றல் திறன் கொண்ட சாதனமாகும், இது அதிக வெப்ப மற்றும் அதிக ஓட்டுநர் மின்னோட்டத்தைக் கையாளும்.270nm முதல் 285nm வரையிலான உச்ச அலைநீளம் கொண்ட புற ஊதா LED ஒளி மூலமானது.இந்த பகுதியில் இன்று சந்தையில் உள்ள அதே அளவு LED க்கு இணக்கமான கால் அச்சு உள்ளது.அளவு: 3.5 x 3.5 மிமீ தடிமன்:1.53 மிமீ முக்கிய அம்சங்கள் ●அதிக ரிப்ளபிலிட்டி ●270nm முதல் 285nm வரை உமிழ்வு அலைநீளத்துடன் கூடிய ஆழமான UV LED ●ரிஃப்ளோ சாலிடரிங் செயல்முறைக்கு இணக்கமானது...